Jarošáček

O nás

,,Není umění, kterému bych se více kořil, než je lidová píseň" Fr. Kožík

Dětský folklorní soubor "Jarošáček" byl založen v roce 1994 při tanečním oboru Základní umělecké školy v Mělníku. Soubor má svoji lidovou muziku, kterou tvoří učitelé, žáci a příznivci školy. Cílem souboru je seznámit děti a mládež s kořeny naší kultury a přiblížit lidové umění současnému divákovi.

Těleso se zaměřuje především na jevištní zpracování českých lidových písní, tanců a zvyků. Nechybí však ani představení připravená pro:

  • soutěžní přehlídky
  • pouliční vystoupení v rámci lidových poutí a zábav
  • komerční využití (cestovní kanceláře, agentury apod.)
  • samostatná vystoupení muzik bez taneční složky

Soubor za dobu své existence reprezentoval školu a město Mělník na mnoha významných tuzemských i zahraničních festivalech. Na přehlídkách a soutěžích tanečních oborů Základních uměleckých škol a dětských folklorních souborů pravidelně obsazuje nejpřednější místa.

Soubor pořádá i své vlastní koncerty a příležitostně vystupuje také s českými a zahraničními soubory. Úzce spolupracuje se souborem "Jarošovci", kde mnozí členové Jarošáčku našli uplatnění v dospělosti. Soubory společně vydaly CD nahrávku "K Mělníku je cesta dlouhá".

V zárí 2012 došlo ke zmenám v organizaci souboru. Činnost Jarošácku podporuje a řídí Sdružení rodiču a přátel dětského folklorního souboru, které je zároveň spolupořadatelem hudebně-tanečního festivalu "Mělnický Vrkoč".